میلورم

ارزش غذایی میلورم

ارزش غذایی میلورم

ارزش غذایی میلورم

چربی و اسید های چرب در ۱۰۰ گرم میل ورم
لینولیک

اسید

امگا ۶

اسید های چرب

امگا ۳

اسید های چرب

اسید های چرب غیر

اشباع پلی

اشباع

اسید های

چرب غیر  اشباع موتو

اسید های

چرب اشباع ده

چربی خامحشره
۳.۸۶g۰.۰۳g۰.۱۶g۴.۰۵g۶.۳۷g۳.۲۹g۱۴.۸gکرم

میل ورم

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم میلورم زنده

 • آب:                  ۶۰درصد
 • پروتئین:          ۲۲.۴درصد
 • چربی:             ۵.۲درصد
 • فیبر:                ۲.۷درصد
 • کربوهیدرات:      ۶.۹درصد

ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم میلورم خشک

 • رطوبت:            ۵درصد
 • پروتئین:          ۵۰درصد
 • چربی:            ۲۸درصد
 • فیبر:                ۶درصد
 • کربوهیدرات:  ۱.۷۳درصد
 • آهن:           ۲.۰۶درصد

 

انرژی در هر ۱۰۰گرم،  ۵۱۵.۶  کیلوکالری  می باش

مواد معدنی در ۱۰۰ گرم میل ورم
کلریدسدیمپتاسیممگنزیمفسفرکلسیمحشره
۱۸۷mg۵۴mg۳۴۱mg۸۰mg۲۸۵mg۱۷mgکرم

میل ورم

 

 

مواد معدنی در ۱۰۰ گرم میل ورم

سلنیوممنگنزمسرویآهنحشره
۲۷mg۰.۵ mg۰.۶ mg۵.۲mg۲.۱mgکرم میل ورم

 

ویتامین در ۱۰۰ گرم میل ورم
Vit B4Vit B12Vit HVit B9=B11Vit B6Vit B5حشره
۴۸۳.۹mg۱.۲۳mg۰.۰۸mg۰.۴۱mg۲.۱۱mg۶.۹mgکرم میل ورم

 

ویتامین در ۱۰۰ گرم میل ورم
Vita B3Vita B2Vita B1Vita EVita Aحشره
۱۰.۷ mg۲.۱۳ mg۰.۶۳ mg۲.۰mg۲۴mgکرم میل ورم

 

مشاهده دیگر مطالب سایت: مشاهده

پیج اینستاگرام: مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *