چشم هارا باید شست جور دیگر باید دید.

باور داریم که آب و آبادانی، اشتغال و امید، صنعتی شدن و حفظ برندینگ نام ایران و در یک کلام پیوند خوردن با جامعه مدرن جهانی، از مسیر توسعه پایدار و صنعتی شدن میسر است. یکی از الزامات مهم این مسئله نیز حضور در عرصه تولید است; تولیدی مبتنی بر دانش روز و تجربه ای کهن.

ما مفتخریم که هر دو را داریم و آن را در محصولات خویش متجلی ساختیم.

این سخنان هیچ از سر احساس و شعار نیست؛ ما به عنوان گروه پرورش و تولید میلورم شرکت فراست تدبیر افق با استفاده از اخرین تکنولوژی و ماشین آلات مدرن روز و دارا بودن آزمایشگاهی یکتا در منطقه، مسیر ارتقاء را می پیماییم. و در تلاشیم تا محصولی  در شان نام ایران و ایرانی به بازار عرضه نماییم.

ما به اندازه توان کوشیده ایم تا در این جایگاه به میهنمان خدمت نموده و همواره اندیشه خود را بر ایرانی سبز و آباد متمرکز کنیم.

سخن آخر این که نیک ترین پاداش ما هنگامی است که تبسم رضایت را بر سیمای مصرف کنندگان محصولات شرکت فراست تدبیر افق به نظاره بنشینیم.

هنوز پایان قصه نیست؛ دلخوش به آنیم که شما همراهان بوده و هستید و به جد تلاش داریم تا این همراهی را با تلاش بیشتر و توسعه محصولاتی با کیفیت پاسخ دهیم.